Noveengebed, Noveen tot Heilig Hart van Jezus 2

€ 0,50
Vrijgesteld van btw.
NOV900808

U kunt dit gebed zelf printen
(tekst van het gebed; zie hieronder bij beschrijving)

Indien u geen printer heeft kunt u het gebed hier ook bestellen, het gebed wordt op gewoon a4 papier geprint

Aantal

Heilig Hart van Jezus, ik kom tot U met een bede, vertrouwend op uw goedheid, waarvan ik reeds zoveel bewijzen ontving.

Ik zou zo gaarne hebben dat (....vul hier in, wat u hebt te vragen....)

Ik ben mij bewust, Heer, dat ik mij er lang niet altijd naar gedraag om uw gunsten te verdienen.

Daarvoor vraag ik U vergeving en uw hulp, opdat ik me daarin mag beteren.

Op eigen verdiensten laat ik mij dan ook niets voorstaan.

Al mijn hoop berust op uw begrijpend, uw meevoelend Hart.

U hebt grote beloften gedaan aan de trouwe vereerders van uw heilig Hart.

En U bent machtig. Hoe zou ik dan niet stellig van U verwachten wat ik U zo dringend vraag!

Goede Jezus, stel mij dus niet teleur.

Toch moge in alles uw aanbiddelijke, uw altijd door liefde geleide heilige wil geschieden.

Allerheiligste Maagd Maria

Laat ook uw onbevlekt moederhart zich vertederen over mij en spreek voor mij ten beste bij uw goddelijke Zoon.

Amen

NOV900808
  Beveiligingsbeleid

* Voldoet aan de eisen van de AVG * SSL beveiligde verbinding * Veilige betaalmethodes

  Leveringsbeleid

Wij doen ons best om alle bestellingen 1-2 dagen na ontvangst van betaling te versturen.